Adresas: 
Salantos g. 5, Salantai, Kretingos r. sav.
Tel.: 445-58149

Internetinė svetainė: 
http://www.rasa.kretinga.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Kretingos r. sav.
Ugdymo programos

 

Įstaigoje ugdymas organizuojamas pagal šias  ugdymo programas:

  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa ir išsilavinimo standartai. Vilnius. 2003.
  • Individualios priešmokyklinių grupių programos, parengtos priešmokyklinio ugdymo pedagogių, atsižvelgiant į grupių savitumą ir vadovaujantis „Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-18 įsakymu Nr.ISAK-991.
  • Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ ikimokyklinio ugdymo programa 2009-2012 metams, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo.”

Integruojamos programos: 

  • „Ikimokyklinio amžiaus vaikųžymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“,
  • „Ikimokyklinio amžiaus vaikųneišplėtotos kalbos ugdymas.
  • Individuali ugdymo  programa „Vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas bei sutrikimų šalinimas įvairioje muzikinėje veikloje“.
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa.

Rengiamos individualios programos specialiųjų poreikių vaikams. Vykdoma projektinė veikla. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.